İşbu sözleşme Dinç Medya’ya ait olan ve Dinç Medya tarafından işletilen miyavliyo.com ve adı geçen web sitesini ziyaret eden kullanıcılar arasında yapılmış olup miyavliyo.com, miyavliyo.com yazarları ve miyavliyo.com kullanıcılarının haklarını ve verilerini korumak, güvenli bir içerik hizmeti sağlamak, tarafların yükümlülüklerini belirlemek gibi konuları açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Tüm tarafların hakları ulusal ve uluslararası normlar ile korunmakta ve sorumlulukları da yine bu normlarca belirlenmektedir. Bu sözleşme taraflarca kabul edilmiş sayılıp taraflar üzerlerine düşen sorumlulukları eksiksiz, zamanında ve doğru olarak bu sözleşmedeki şartlara uygun şekilde yerine getireceklerini beyan eder.

TARAFLAR

Sözleşme metninin ilerleyen bölümlerinde sözleşmenin tarafları olan

Dinç Medya, “site yönetimi” veya “site yöneticileri”;

miyavliyo.com, “site”;

miyavliyo.com yazarları ve editörleri, “yazar”;

miyavliyo.com ziyaretçileri, üyeleri, bilgi akışına veya içeriklere katkısı olan veya bu içeriklerden yararlanan gerçek ve tüzel kişilerin tümü “kullanıcı” olarak anılacaktır.

GENEL SORUMLULUK

a. Site; muhteva ettiği reklamlar, içerikler, bilumum hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

b. Site; yayına devam ettiği sürece teknik arıza vb. mücbir sebepler ile kötüye kullanımı engellemek amacıyla yapılan müdahaleler haricinde hizmet sunmaya ve hizmet almak isteyen herkese açık olmaya devam edecektir.

c. Kullanıcı; sitedeki içeriklerin telif haklarını ihlal etmeyeceğini, siteye karşı herhangi bir kötü amaçlı teknik müdahalede bulunmayacağını, site ile yazarlarının ve diğer kullanıcıların gizliliğini ihlal etmeyeceğini, herhangi bir ihlal ile karşılaştığında site yöneticilerine bildirmeyi taahhüt eder.

d. Kullanıcının diğer kullanıcılarla olan ilişkisi ile site ile ilişkileri kendi sorumluluğunda olup site ve site yönetimi hiçbir şartta sorumluluk kabul etmez.

e. Yazar; genel ahlaka aykırı, kişilik haklarına aykırı, müstehcen, saldırgan, ırkçı, cinsiyetçi, ayrımcı, telif hakkı ihlaline sebep olan, yasadışı işlerle bağdaşan görsel veya yazılı içerikler üretmeyeceğini taahhüt eder.

YASAL SORUMLULUK

a. İşbu sözleşmenin “Genel Sorumluluk” bölümünde sayılan şartlara uyulmadığı takdirde site, kullanıcı ve yazar yasal sorumluluk altında olacaktır.

b. Yasal sorumlulukta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Uluslararası anlaşmalar, ilgili Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) mevzuatı, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) mevzuatı, AB Genel Veri Koruma Regülasyonu (GDPR), gerekli durumlarda uluslararası hukuk esas alınacaktır.

c. Kullanıcıdan kaynaklanan herhangi bir hak ihlali sebebiyle tarafların ve 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan hak ihlaline sebep olan kullanıcı sorumludur ve hakkında hukuki işlem yapılacağını kabul eder.

d. İçeriklerin sorumluluğu yazara ve kullanıcıya aittir ve içeriklerin hukuki muhatabı yazardır. Sorumluluğuna aykırı içerik üreten yazar veya kullanıcı hakkında site veya diğer kullanıcılar tarafından adli mercilere başvuru yolu açıktır.

KİŞİYE AİT BİLGİLER

a. Site, kullanıcıların kişisel bilgilerine saygı duyar ve bunları gerekmedikçe 3. kişilerle veya kurumlarla paylaşmaz. Kişisel bilgiler; konum, adres, telefon numarası, e-posta adresi vb. bilgilerdir. Bunlar ancak gerekli durumlarda ve yasal merciler tarafından talep edildiğinde paylaşılır.

b. Kullanıcıların yaş, cinsiyet, bölge gibi demografik bilgileri ile site içerisindeki hareketleri ilgili kanunlar uyarınca işlenebilir ve yine ilgili kanunlar uyarınca ilgili mercilerle ve yurtdışında veya yurtiçinde faaliyet gösteren 3. taraf uygulamalarla paylaşılabilir.

Kişisel bilgilere ilişkin uygulama detaylarına Çerez Politikamız’dan ulaşılabilir.

İÇERİK

a. Sitede yayınlanacak içeriklerin belirlenmesi, silinmesi, öne çıkarılması vb. konularda sitenin ve site yöneticilerinin hakları saklıdır. Site yöneticileri herhangi bir gerekçe sunmaya gerek kalmaksızın yazar veya kullanıcı tarafından oluşturulan her türlü yazılı veya görsel içeriğe müdahale etme tasarrufuna sahiptir.

b. Sitede yer alan içerikler yazarlar tarafından üretilir ve editör onayından geçer. Bu içeriklerin yanı sıra kullanıcılar da kısıtlı bir içerik üretme hakkına sahiptir.

c. Üretilen ve sitede yer alan her türlü içerikten üreten kişi (yazar veya kullanıcı) mesuldür. Sitedeki içerikler Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, toplumsal değerlere ve ahlaka aykırı olamaz. Suç teşkil eden içerikler, hakaret, ayrımcılık, tehdit vb. durumlarda zarar gören 3. kişiler veya site yöneticileri adli mercilere başvuru hakkına sahiptir. Herhangi bir aykırılık durumunda kullanıcı veya yazar hukuka karşı sorumludur. Sitede yayınlanan yazılı veya görsel içeriklerden site ve site yöneticileri sorumlu değildir.

İçerik ve yazarlık konusundaki detaylı bilgiye Üyelik ve Yazarlık Sözleşmesi’nden ulaşılabilir.

E-BÜLTEN KAYDI

Sitenin e-bültenine abone olan kullanıcı periyodik veya herhangi bir zamanda kendisine gönderilecek e-postaları kabul etmiş olur. E-bülten ve abonelik ile ilgili detaylar Abonelik Sözleşmesi’nde açıklanmıştır.

GİZLİLİK ve GÜVENLİK

a. Site ve site yönetimi, kullanıcıların gizliliğine saygı duymakla yükümlüdür.

b. Kullanıcı; sitenin, site yöneticilerinin, yazarların ve diğer kullanıcıların gizliliğine saygı duymakla yükümlüdür.

c. Site, çerezleri ve formları kullanarak kullanıcı ve yazarların kişisel verilerini toplayabilir, kaydedebilir, 3. taraf uygulamalarla paylaşabilir ve işleyebilir. 3. taraf uygulamaların veri politikalarından site sorumlu değildir. Verilerin toplanması, işlenmesi, kaydedilmesi ve paylaşılmasında “kullanıcı yararı” esas alınacaktır ve görece hassas olan verilerin site tarafından toplanması, kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılması kullanıcının rızası esasında yapılacaktır.

d. Kullanıcı bir kopyasını istediği zaman talep edebilecektir.

e. Kullanıcı site tarafından toplanan verilerin silinmesini istediği zaman talep edebilir. Yasal zorunluluklarla tutulan veriler bunun dışındadır. Site, kullanıcının talebini makul bir sürede yerine getirecektir.

Veriler hakkında detaylı bilgiye Çerez Politikamız aydınlatma metninden ulaşılabilir.

ALINTI

a. Sitedeki içeriklerin tümü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu tarafından telif haklarıyla korunmaktadır. Site içerikleri basılı veya elektronik ortamda yazarından ve site yönetiminden yazılı izin alınmaksızın yayınlanamaz, kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. İçeriklerde yer alan belli bölümler, bilgiler ve fikirler kaynak göstermek ve site yönetiminden ve yazardan izin almak suretiyle alıntılanabilir. Alıntılama elektronik ortamda yapılacaksa kaynak göstermenin yanında sitenin ilgili bölümüne bağlantı vermek zorunludur. Sitedeki herhangi bir yazarın, kullanıcının veya site ile site yöneticilerinin uğrayacağı telif hakkı gaspına karşı telif hakkı gaspına uğrayan her kim olursa olsun kendisi ile birlikte site yöneticilerinin hukuki süreç başlatma hakkı saklı tutulur.

b. Sitede yer alacak içerikler içerisinde de intihale yer verilemez, telif haklarıyla korunan başka yazılı veya görsel içeriklerden kopyalama yapılamaz. Ancak kaynak göstererek ve usulünce izinler alınarak alıntı yapmak bu hükümden muaftır. Yazar veya kullanıcıdan kaynaklanan telif hakkı uyuşmazlıklarında sitenin ve yöneticilerinin mesuliyeti yoktur. Söz konusu telif hakkı ihlaline sebep olan kullanıcı veya yazar 3. kişilere ve hukuka karşı sorumludur.

İÇERİK KOPYALAMA

a. Yazar veya kullanıcının site için üreteceği içeriklerde intihal yapması durumda intihal yapan kişi hukuka ve telif hakkı gaspına uğrayan kişilere karşı sorumlu olduğu gibi site yöneticilerine karşı da sorumludur. Site yöneticileri yazarın veya kullanıcının ürettiği içerikleri geriye dönük olarak inceleme, analiz etme hakkını saklı tutmakla birlikte, telif hakkı ihlali yapan kimseler site yöneticilerinin veya sitenin maddi veya manevi olarak zarara uğraması durumunda zararını tazmin etmekle yükümlüdür.

b. Siteden içerik kopyalanması ve basılı veya elektronik ortamlarda yayınlanması, çoğaltılması durumunda telif hakkı ihlali yapan kimse site yöneticisi, yazar ve kullanıcı nezdinde sorumludur.

FORMLAR

a. Site kullanıcıya formlar yönlendirebilir. Bu formlar kullanıcının isteğine bağlı olabileceği gibi siteyi ziyaret etmeye devam edilmesini isteyen kullanıcılar için zorunlu da olabilir. Site formlardan elde ettiği bilgileri gizliliği korumak şartıyla güvenlik çerçevesinde kayıt altında tutabilir. Bazı formlar sitede tüm ziyaretçilerin erişimine açık yanıtlar isteyebilir. Bunlardan sitede en yaygın kullanılanı kullanıcıların yapacağı yorumlardır. Kullanıcı bir yorum yapmakla yorumunun yayınlanacağını ve yorum gönderdikten sonra gönderdiği içerik üzerinde hak sahibi olmayacağını kabul eder.

b. Kullanıcı, formlar aracılığıyla verdiği bilgilerin doğruluğu ile paylaşımlarının kışkırtıcı, hedef gösterici, ayrımcı, suç teşkil eden içerikleri olmadığını taahhüt eder. Herkese açık olan form yanıtları ile gizli form yanıtlarının sorumluluğu kullanıcıdadır.

DIŞ BAĞLANTILAR

a. Site yurtiçi veya yurtdışı kaynaklı pek çok internet sitesine bağlantı verebilir, yönlendirebilir veya ziyaret edilmesini tavsiye edebilir ya da başka siteleri kaynak gösterebilir. Site; bağlantı verdiği diğer sitelerin içeriklerinden, gizlilik ilkelerinden ve kullanım şartlarından sorumlu değildir. Sitede verilen dış bağlantılar kullanıcı tarafından rahatsız edici, yanıltıcı, suç teşkil eden veya alakasız bulunursa site yönetimine bildirilebilir. Site yönetimi bu bağlantıları değiştirmek veya kaldırmak zorunda olmamakla birlikte daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek adına inceleyecektir.

b. Site, içerisinde gömülü içeriklere (video, görsel, makale vb.) yer verebilir. Gömülü içerik kaynaklarının veri toplama, işleme, kaydetme de dahil olmak üzere hiçbir uygulamasından ve içeriğinden site yönetimi sorumlu değildir.

FERAGATNAME

a. Site ve site yöneticileri; sitede yayınlanan hiçbir yanlış veya hatalı bilgiden, suç teşkil eden yazı ve görselden, 3. kişileri ve kurumları maddi veya manevi zarara uğratan içerikten sorumlu olmadığını beyan eder.

b. Site ve site yöneticileri, hiçbir kullanıcının veya yazarın site üzerinden birbiriyle veya başkalarıyla kurduğu ilişki ve iletişimden doğacak zararlardan sorumlu değildir.

c. Site ve site yöneticileri sunucu, sağlayıcı, operatör, enerji, teknik ekipman, yazılım kaynaklı hiçbir aksaklıktan ve sorundan sorumlu değildir.

d. Site ve site yönetimi, internet korsanlarının her türlü faaliyetinden doğabilecek zararlardan ve sorunlardan sorumlu değildir.

e. Site, site yöneticileri ve yazarlar sitedeki içeriklerde yer alan bilgilerin kullanılması, uygulanması nedeniyle kullanıcıların uğrayacağı maddi ve manevi zararlardan sorumlu değildir.

f. Site, site yönetimi ve yazarlar sitede yer alan içeriklerin sunduğu bilgi ve tecrübe aktarımının doğruluğunu ve bu bilgilerin kullanıcılara sağlayabileceği hiçbir kazanımı garanti etmez.

g. Yayın yapma tasarrufu sitenin ve site yöneticilerinin elinde olup sitenin yayın politikasını değiştirme, süreli ya da süresiz olarak hiçbir gerekçe göstermeksizin yayına son verme hakkı saklıdır.

DEĞİŞİKLİK

İşbu sözleşmenin tamamını değiştirme ile bir bölümünde veya tek tek maddelerinde değişiklik yapma hakkı site yönetiminde saklıdır. Yapılan değişiklikler kullanıcılara bildirilmek zorunda değildir ve kullanıcının sözleşmenin en güncel hâlini bildiği varsayılır.

YETKİLİ MERCİLER

Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların çözümünde Edremit Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.